De frauderende deurwaarder, teken niets blanco!

Er zijn veel mensen die tijdelijk hun geluk willen beproeven in Suriname, omdat ze daar een baan hebben gevonden of een omslag in hun leven willen maken. Wat doe je dan als je niet alle schepen meteen achter je wil verbranden? Wat doe je met een eigen woning die je wilt behouden, terwijl je er nog een hypotheek hebt? De meeste mensen verhuren de woning via een verhuurmakelaar. Het is lastig om een goede verhuurmakelaar te vinden. Je kunt te maken krijgen met een verhuurmakelaar die vooral zichzelf verrijkt en jouw hypotheek niet doorbetaalt aan de bank. Maar je kunt ook te maken krijgen met een huurder die de huur niet betaalt en als je veel pech hebt, wordt jouw woning als wietplantage gebruikt. Dit laatste onderwerp zal ik hier niet verder bespreken. In deze blog wil ik het hebben over de relatie tussen de verhuurmakelaar en de verhuurder en de consequenties van het niet nakomen van het contract.

Het komt voor dat een huurder de huurpenningen niet betaalt. De verhuurmakelaar gaat niet altijd achter de achterstallige huur aan. Je hebt dan een groot probleem. Het risico dat je dan loopt, is dat de bank beslag legt op de woning en het verkoopt. Vaak houdt men hier een restschuld aan over met alle gevolgen van dien. Het overkwam mij client (V).

De situatie was als volgt. V. had een leenovereenkomst met de Nederlandse Voorschotbank. Dit contract is zonder V. vooraf te informeren overgedragen aan een bank in het buitenland, Hoist Kredit AB. Deze bank heeft vervolgens voor de achterstallige betalingen een gerechtsdeurwaarder van Surinaamse komaf uit Rotteerdam, gevraagd de achterstallige betalingen te innen. Deze gerechtsdeurwaarder kent Suriname goed en is nagenoeg om de twee weken in Suriname om zelfs, naar ik heb begrepen tot in de binnenlanden van Suriname schuldenaars te achtervolgen. V. woonde in Paramaribo en de gerechtsdeurwaarder had hem dan ook snel gevonden. De gerechtsdeurwaarder liet V. een blanco papiertje tekenen onder het mom va dat hij alles voor hem zou regelen en in zijn belang optrad. Deze gerechtsdeurwaarder gebruikte de handtekening op het blanco papiertje voor een procedure om de hoogte van de schuld te laten vaststellen en om een executoriale titel te verkrijgen. Ondertussen had de gerechtsdeurwaarder V. onder druk gezet om met zijn vader naar een Surinaamse notaris te gaan om het perceel dat hij van zijn vader als schenking had gekregen te bezwaren met een hypotheek. Deze hypotheek zou worden gebruikt voor het aflossen van een deel van de schuld in Nederland. Deze hypotheek zou volgens een uittreksel uit het kadaster verstrekt zijn door een familielid van een kantoorgenoot van de gerechtsdeurwaarder, terwijl V. feitelijk geen cent had ontvangen en de schuld dus niet was verminderd. Er is over deze kwestie een klacht ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij het gerechtshof Amsterdam. De gerechtsdeurwaarderskamer oordeelde dat de deurwaarder een tuchtrechtelijk verwijt treft, omdat hij niet duidelijk was geweest over zijn rol als deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder had een opdracht van de schuldeiser en kon niet zonder meer stellen dat hij ook de belangen van V. behartigde. Hiermee heeft hij V. het recht ontnomen om zich door een derde deskundige te laten adviseren. Ten aanzien van de hypotheek die V. onder druk van de deurwaarder had laten vestigen op zijn perceel, heeft de gerechtsdeurwaarderskamer geoordeeld dat er sprake is van een ongebruikelijke juridische constructie die kennelijk als doel had om zekerheid voor zijn opdrachtgever te krijgen, buiten het wettelijke systeem in het buitenland. De meest correcte weg was natuurlijk geweest dat de gerechtsdeurwaarder eerst een vonnis in Nederland had verkregen en voor de uitvoering van het vonnis verlof had gevraagd aan de Surinaamse Rechtbank voor beslag op het perceel. Bovendien had de gerechtsdeurwaarder ook nog een derde betrokken in de zaak, die niets met V. te maken had. De gerechtsdeurwaarderskamer achtte het gedrag van de deurwaarder zodanig laakbaar dat een zware maatregel gepast was en legde aan de deurwaarder een schorsing van drie weken op. De deurwaarder meent dat hij niet fout heeft gehandeld en heeft daarom beroep aangetekend tegen de beslissing van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De zaak wordt dus nog vervolgd!

Wees je ervan bewust wat je doet en ga niet zonder meer met een verhuurmakelaar in zee. Laat je goed informeren en lees het contract goed door. Teken nimmer blanco papieren voor wie dan ook en laat je adviseren door echte een deskundige.

Voor juridisch advies kun je bij Advocatenkantoor Baldew terecht. Ik help jullie graag bij jullie vragen, rechtsbijstand en juridische procedures. Voor meer informatie, kijk op mijn website: https://www.advocatenkantoorbaldew.nl/

(147)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.